Skip to main content

[cs] PŘÍLOHA VIII - OSVĚDČENÍ O VEŘEJNÉ LISTINĚ NEBO DOHODĚ O ROZVODU NEBO ROZLUCE

  • Current Začít s vyplňováním
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Complete

PŘÍLOHA VIII

OSVĚDČENÍ O VEŘEJNÉ LISTINĚ NEBO DOHODĚ O ROZVODU NEBO ROZLUCE

(Článek 66 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EU) 2019/1111 (1))

DŮLEŽITÉ

Toto osvědčení se vydává na návrh strany, pouze pokud členský stát, který pověřil veřejný nebo jiný orgán formálním vyhotovením nebo registrací veřejné listiny nebo registrací dohody, je příslušný podle oddílu I kapitoly II tohoto nařízení, jak je uvedeno v bodě 2, a veřejná listina nebo dohoda má v daném členském státě závazné právní účinky, jak je uvedeno v bodech 7.5 nebo 8.4.

1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU* (2)
2.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU JE PŘÍSLUŠNÝ PODLE ODDÍLU 1 KAPITOLY II NAŘÍZENÍ*

3.   SOUD NEBO PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ OSVĚDČENÍ*

3.3. Telefon/fax/e-mail*

4.   POVAHA PÍSEMNOSTI*
4.   POVAHA PÍSEMNOSTI*
5.   PŘEDMĚT VEŘEJNÉ LISTINY NEBO DOHODY*
5.   PŘEDMĚT VEŘEJNÉ LISTINY NEBO DOHODY*
Uložit rozepsanéNačíst rozepsané