Skip to main content

[lt] VIII PIELIKUMS - APLIECĪBA ATTIECĪBĀ UZ PUBLISKO AKTU VAI VIENOŠANOS PAR LAULĪBAS ŠĶIRŠANU VAI LAULĀTO ATŠĶIRŠANU

  • Current Sākt
  • Solis 2
  • Solis 3
  • Complete

VIII PIELIKUMS

APLIECĪBA ATTIECĪBĀ UZ PUBLISKO AKTU VAI VIENOŠANOS PAR LAULĪBAS ŠĶIRŠANU VAI LAULĀTO ATŠĶIRŠANU

(Padomes Regulas (ES) 2019/1111 (1) 66. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

SVARĪGI

Pēc kādas puses pieteikuma šī apliecība jāizdod tikai tad, ja dalībvalstij, kura pilnvaroja publisku iestādi vai citu iestādi oficiāli sastādīt vai reģistrēt publisko aktu vai reģistrēt vienošanos, bija jurisdikcija saskaņā ar regulas II nodaļas 1. iedaļu, kā norādīts 2. punktā, un publiskais akts vai vienošanās ir ar saistošu juridisku spēku minētajā dalībvalstī, kā norādīts 7.5. vai 8.4. punktā.

1.   IZCELSMES DALĪBVALSTS* (2)
2.   IZCELSMES DALĪBVALSTIJ BIJA JURISDIKCIJA SASKAŅĀ AR REGULAS II NODAĻAS 1. IEDAĻU*

3.   TIESA VAI KOMPETENTĀ IESTĀDE, KAS IZDOD APLIECĪBU*

3.3. Tālr./fakss/e-pasts*

4.   DOKUMENTA VEIDS*
4.   DOKUMENTA VEIDS*
5.   PUBLISKĀ AKTA VAI VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS*
5.   PUBLISKĀ AKTA VAI VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS*
Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu