Skip to main content

[fi] LIITE VIII - AVIO- TAI ASUMUSEROON LIITTYVÄÄ VIRALLISTA ASIAKIRJAA TAI SOPIMUSTA KOSKEVA TODISTUS

  • Current Aloita
  • Vaihe 2
  • Vaihe 3
  • Complete

LIITE VIII

AVIO- TAI ASUMUSEROON LIITTYVÄÄ VIRALLISTA ASIAKIRJAA TAI SOPIMUSTA KOSKEVA TODISTUS

(Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (1) 66 artiklan 1 kohdan a alakohta)

TÄRKEÄÄ

Todistus annetaan osapuolen pyynnöstä ainoastaan, jos jäsenvaltio, joka valtuutti viranomaisen tai muun virallisen tahon laatimaan tai rekisteröimään virallisen asiakirjan tai rekisteröimään sopimuksen, oli asetuksen II luvun 1 jakson mukaan toimivaltainen jäljempänä olevan kohdan 2 mukaisesti ja jos virallisella asiakirjalla tai sopimuksella on sitova oikeusvaikutus kyseisessä jäsenvaltiossa jäljempänä olevan kohdan 7.5 tai 8.4 mukaisesti.

1.   ALKUPERÄJÄSENVALTIO* (2)
2.   ALKUPERÄJÄSENVALTIO OLI ASETUKSEN II LUVUN 1 JAKSON MUKAAN TOIMIVALTAINEN*

3.   TODISTUKSEN ANTAVA TUOMIOISTUIN TAI TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN*

3.3 Puhelin/faksi/sähköpostiosoite*

4.   ASIAKIRJAN LUONNE*
4.   ASIAKIRJAN LUONNE*
5.   VIRALLISEN ASIAKIRJAN TAI SOPIMUKSEN TARKOITUS*
5.   VIRALLISEN ASIAKIRJAN TAI SOPIMUKSEN TARKOITUS*
Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos