Skip to main content

[lt] VIII PRIEDAS - PAŽYMA DĖL AUTENTIŠKO DOKUMENTO ARBA SUSITARIMO DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO ARBA SEPARACIJOS

  • Current Pradėti
  • 2 Žingsnis
  • 3 Žingsnis
  • Complete

VIII PRIEDAS

PAŽYMA DĖL AUTENTIŠKO DOKUMENTO ARBA SUSITARIMO DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO ARBA SEPARACIJOS

(Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 (1) 66 straipsnio 1 dalies a punktas)

SVARBU

Pažyma šalies prašymu išduodama tik tuo atveju, jei valstybė narė, įgaliojusi valdžios instituciją ar kitą instituciją formaliai parengti ar užregistruoti autentišką dokumentą arba užregistruoti susitarimą, turėjo jurisdikciją pagal Reglamento II skyriaus 1 skirsnį, kaip nurodyta 2 punkte, o autentiškas dokumentas ar susitarimas turi privalomą teisinę galią toje valstybėje narėje, kaip nurodyta 7.5 arba 8.4 punkte.

1.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ* (2)
2.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ TURĖJO JURISDIKCIJĄ PAGAL REGLAMENTO II SKYRIAUS 1 SKIRSNĮ*

3.   PAŽYMĄ IŠDUODANTIS TEISMAS ARBA KOMPETENTINGA INSTITUCIJA*

3.3. Telefonas / faksas / elektroninis paštas*

4.   DOKUMENTO POBŪDIS*
4.   DOKUMENTO POBŪDIS*
5.   AUTENTIŠKO DOKUMENTO ARBA SUSITARIMO OBJEKTAS*
5.   AUTENTIŠKO DOKUMENTO ARBA SUSITARIMO OBJEKTAS*
Įrašyti juodraštįĮkelti juodraštį