Skip to main content

[pl] ZAŁĄCZNIK VIII - ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO LUB POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ROZWODU LUB SEPARACJI

  • Current Start
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Complete

ZAŁĄCZNIK VIII

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO LUB POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ROZWODU LUB SEPARACJI

(art. 66 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 (1))

WAŻNE

Zaświadczenie jest wydawane, na wniosek strony, wyłącznie wtedy, gdy państwu członkowskiemu, które upoważniło organ publiczny lub inny organ do oficjalnego sporządzenia lub zarejestrowania dokumentu urzędowego lub zarejestrowania porozumienia, przysługiwała jurysdykcja na mocy rozdziału II sekcja 1 rozporządzenia, zgodnie ze wskazaniem w pkt 2, a dokument urzędowy lub porozumienie mają wiążącą moc prawną w tym państwie członkowskim, zgodnie ze wskazaniem w pkt 7.5. lub 8.4.

1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA* (2)
2.   CZY PAŃSTWU CZŁONKOWSKIEMU POCHODZENIA PRZYSŁUGIWAŁA JURYSDYKCJA NA MOCY ROZDZIAŁU II SEKCJA 1 ROZPORZĄDZENIA?*

3.   SĄD LUB WŁAŚCIWY ORGAN WYDAJĄCY ZAŚWIADCZENIE*

3.3. Tel./faks/e-mail*

4.   RODZAJ DOKUMENTU*
4.   RODZAJ DOKUMENTU*
5.   PRZEDMIOT DOKUMENTU URZĘDOWEGO LUB POROZUMIENIA*
5.   PRZEDMIOT DOKUMENTU URZĘDOWEGO LUB POROZUMIENIA*
Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą