Skip to main content

[sk] PRÍLOHA VII - OSVEDČENIE O NEVYKONATEĽNOSTI ALEBO OBMEDZENEJ VYKONATEĽNOSTI NIEKTORÝCH ROZHODNUTÍ O PRÁVE STYKU, ALEBO Z KTORÝCH VYPLÝVA POVINNOSŤ NÁVRATU DIEŤAŤA, KTORÉ BOLI OSVEDČENÉ PODĽA ČLÁNKU 47 NARIADENIA

  • Current Štart
  • Krok 2
  • Complete

PRÍLOHA VII

OSVEDČENIE O NEVYKONATEĽNOSTI ALEBO OBMEDZENEJ VYKONATEĽNOSTI NIEKTORÝCH ROZHODNUTÍ O PRÁVE STYKU, ALEBO Z KTORÝCH VYPLÝVA POVINNOSŤ NÁVRATU DIEŤAŤA, KTORÉ BOLI OSVEDČENÉ PODĽA ČLÁNKU 47 NARIADENIA

(článok 49 nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 (1))

UPOZORNENIE Vydáva sa na žiadosť a v rozsahu, v akom vykonateľnosť rozhodnutia pôvodu osvedčeného v súlade s článkom 47 nariadenia v členskom štáte zanikla alebo bola pozastavená či obmedzená.

1.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU* (2)

2.   SÚD VYDÁVAJÚCI OSVEDČENIE*

2.3. Tel./fax/e-mail*

 

3.   ROZHODNUTIE, KTORÉHO VYKONATEĽNOSŤ ZANIKLA ALEBO BOLA POZASTAVENÁ ČI OBMEDZENÁ*

3.1.   Súd, ktorý vydal rozhodnutie (ak nie je totožný so súdom v bode 2)

3.1.3. Tel./fax/e-mail

3.2.   Údaje o rozhodnutí*

3.3.   Údaje o pôvodnom osvedčení

3.3.2. Osvedčenie vydané podľa
Uložiť konceptZobraziť koncept