Skip to main content

[bg] ПРИЛОЖЕНИЕ VII - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ИЗПЪЛНЯЕМОСТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ИЗПЪЛНЯЕМОСТ НА НЯКОИ РЕШЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ПРАВО НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО ИЛИ РАЗПОРЕЖДАЩИ ВРЪЩАНЕ НА ДЕТЕТО, КОИТО СА БИЛИ УДОСТОВЕРЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 47 ОТ РЕГЛАМЕНТА

  • Current Начало
  • Стъпка 2
  • Complete

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ИЗПЪЛНЯЕМОСТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ИЗПЪЛНЯЕМОСТ НА НЯКОИ РЕШЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ПРАВО НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО ИЛИ РАЗПОРЕЖДАЩИ ВРЪЩАНЕ НА ДЕТЕТО, КОИТО СА БИЛИ УДОСТОВЕРЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 47 ОТ РЕГЛАМЕНТА

(Член 49 от Регламент (ЕC) 2019/1111 на Съвета (1))

ВАЖНО Издава се след подадена молба, когато и доколкото решение, удостоверено в съответствие с член 47 от регламента, е престанало да бъде изпълняемо или изпълнението му е било спряно или ограничено в държавата членка по произход.

1.   ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД* (2)

2.   СЪД, ИЗДАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕТО*

2.3. Тел./факс/електронна поща*

 

3.   РЕШЕНИЕ, КОЕТО Е ПРЕСТАНАЛО ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЯЕМО ИЛИ ЧИЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ Е СПРЯНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО*

3.1.   Съд, който е постановил решението (ако е различно от точка 2)

3.1.3. Тел./факс/електронна поща

3.2.   Подробности относно решението*

3.3.   Подробности относно първоначалното удостоверение

3.3.2. Удостоверение във връзка с
Запазете версиятаЗаредете версията