Skip to main content

[lv] VII PIELIKUMS - APLIECĪBA PAR ATSEVIŠĶU LĒMUMU, AR KURIEM PIEŠĶIR SASKARSMES TIESĪBAS VAI KUROS IETVERTA BĒRNA ATPAKAĻATDOŠANA UN KURIEM IZDOTA APLIECĪBA SASKAŅĀ AR REGULAS 47. PANTU, IZPILDĀMĪBAS ATSAUKŠANU VAI IEROBEŽOJUMU

  • Current Sākt
  • Solis 2
  • Complete

VII PIELIKUMS

APLIECĪBA PAR ATSEVIŠĶU LĒMUMU, AR KURIEM PIEŠĶIR SASKARSMES TIESĪBAS VAI KUROS IETVERTA BĒRNA ATPAKAĻATDOŠANA UN KURIEM IZDOTA APLIECĪBA SASKAŅĀ AR REGULAS 47. PANTU, IZPILDĀMĪBAS ATSAUKŠANU VAI IEROBEŽOJUMU

(Padomes Regulas (ES) 2019/1111 (1) 49. pants)

SVARĪGI Pēc pieteikuma šī apliecība jāizdod, ja un ciktāl lēmums, kam ir izdota apliecība saskaņā ar regulas 47. pantu, vairs nav izpildāms vai tā izpildāmība ir apturēta vai ierobežota izcelsmes dalībvalstī.

1.   IZCELSMES DALĪBVALSTS* (2)

2.   TIESA, KAS IZDOD APLIECĪBU*

2.3. Tālr./fakss/e-pasts*

 

3.   LĒMUMS, KURŠ VAIRS NAV IZPILDĀMS VAI KURA IZPILDĀMĪBA IR APTURĒTA VAI IEROBEŽOTA*

3.1.   Tiesa, kas pieņēma lēmumu (ja atšķiras no 2. punkta)

3.1.3. Tālr./fakss/e-pasts

3.2.   Sīkāka informācija par lēmumu*

3.3.   Sīkāka informācija par sākotnējo apliecību

3.3.2. Apliecība saskaņā ar
Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu