Skip to main content

[nl] BIJLAGE VII - CERTIFICAAT BETREFFENDE DE NIET-UITVOERBAARHEID OF BEPERKTE UITVOERBAARHEID VAN BEPAALDE BESLISSINGEN WAARBIJ OMGANGSRECHT WORDT VERLEEND OF DIE DE TERUGKEER VAN HET KIND MET ZICH MEEBRENGEN EN WAARVOOR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 47 VAN DE VERORDENING EEN CERTIFICAAT IS AFGEGEVEN

  • Current Begin
  • Stap 2
  • Complete

BIJLAGE VII

CERTIFICAAT BETREFFENDE DE NIET-UITVOERBAARHEID OF BEPERKTE UITVOERBAARHEID VAN BEPAALDE BESLISSINGEN WAARBIJ OMGANGSRECHT WORDT VERLEEND OF DIE DE TERUGKEER VAN HET KIND MET ZICH MEEBRENGEN EN WAARVOOR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 47 VAN DE VERORDENING EEN CERTIFICAAT IS AFGEGEVEN

(Artikel 49 van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad (1))

BELANGRIJK Af te geven, op verzoek, indien en voor zover een beslissing waarvoor overeenkomstig artikel 47 van de verordening een certificaat is afgegeven, niet meer uitvoerbaar is of waarvan de uitvoerbaarheid is geschorst of beperkt in de lidstaat van herkomst.

1.   LIDSTAAT VAN HERKOMST* (2)

2.   GERECHT DAT HET CERTIFICAAT AFGEEFT*

2.3. Tel./fax/e-mail*

 

3.   BESLISSING DIE NIET MEER UITVOERBAAR IS OF WAARVAN DE UITVOERBAARHEID IS GESCHORST OF BEPERKT*

3.1.   Gerecht dat de beslissing heeft gegeven (indien afwijkend van punt 2)

3.1.3. Tel./fax/e-mail

3.2.   Gegevens over de beslissing*

3.3.   Gegevens over het oorspronkelijke certificaat

3.3.2. Certificaat in overeenstemming met
Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden