Skip to main content

[da] BILAG VII - ATTEST OM MANGLENDE ELLER BEGRÆNSET EKSIGIBILITET AF VISSE AFGØRELSER OM SAMVÆR ELLER AFGØRELSER, SOM INDEBÆRER TILBAGEGIVELSE AF ET BARN, SOM ER ATTESTERET I HENHOLD TIL FORORDNINGENS ARTIKEL 47

  • Current Start
  • Trin 2
  • Complete

BILAG VII

ATTEST OM MANGLENDE ELLER BEGRÆNSET EKSIGIBILITET AF VISSE AFGØRELSER OM SAMVÆR ELLER AFGØRELSER, SOM INDEBÆRER TILBAGEGIVELSE AF ET BARN, SOM ER ATTESTERET I HENHOLD TIL FORORDNINGENS ARTIKEL 47

(Artikel 49 i Rådets forordning (EU) 2019/1111 (1))

VIGTIGT Udstedes efter anmodning hvis og i det omfang en afgørelse, der er attesteret i henhold til forordningens artikel 47, ikke længere er eksigibel, eller dens eksigibilitet er blevet suspenderet eller begrænset i domsstaten.

1.   DOMSSTAT (*) (2)

2.   RET, DER UDSTEDER ATTESTEN (*)

2.3. Tlf./fax/ e-mail (*)

 

3.   AFGØRELSE, DER IKKE LÆNGERE ER EKSIGIBEL ELLER DENS EKSIGIBILITET ER BLEVET SUSPENDERET ELLER BEGRÆNSET (*)

3.1.   RET, DER HAR TRUFFET AFGØRELSEN (hvis forskellig fra punkt 2)

3.1.3. Tlf./fax/e-mail

3.2.   Oplysninger om afgørelsen (*)

3.3.   Oplysninger om den oprindelige attest

3.3.2. Attest i overensstemmelse med: 3.3.2.1.
Gem udkastUpload udkast