Skip to main content

[lt] VII PRIEDAS - PAŽYMA DĖL TAM TIKRŲ SPRENDIMŲ, KURIAIS SUTEIKIAMOS BENDRAVIMO TEISĖS ARBA KURIUOSE NUMATYTAS VAIKO GRĄŽINIMAS, DĖL KURIŲ PATEIKTA PAŽYMA PAGAL REGLAMENTO 47 STRAIPSNĮ, NEVYKDYTINUMO ARBA RIBOTO VYKDYTINUMO

  • Current Pradėti
  • 2 Žingsnis
  • Complete

VII PRIEDAS

PAŽYMA DĖL TAM TIKRŲ SPRENDIMŲ, KURIAIS SUTEIKIAMOS BENDRAVIMO TEISĖS ARBA KURIUOSE NUMATYTAS VAIKO GRĄŽINIMAS, DĖL KURIŲ PATEIKTA PAŽYMA PAGAL REGLAMENTO 47 STRAIPSNĮ, NEVYKDYTINUMO ARBA RIBOTO VYKDYTINUMO

(Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 (1) 49 straipsnis)

SVARBU Pažyma išduodama gavus prašymą, jeigu ir tokiu mastu, kokiu sprendimas, dėl kurio išduota pažyma pagal Reglamento 47 straipsnį, tapo nevykdytinas arba jo vykdytinumas buvo sustabdytas arba apribotas kilmės valstybėje narėje.

1.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ* (2)

2.   PAŽYMĄ IŠDUODANTIS TEISMAS*

2.3. Telefonas/faksas/elektroninis paštas*

 

3.   SPRENDIMAS, KURIS TAPO NEVYKDYTINAS ARBA KURIO VYKDYTINUMAS BUVO SUSTABDYTAS ARBA APRIBOTAS*

3.1.   Sprendimą priėmęs teismas (jeigu kitas nei nurodyta 2 punkte)

3.1.3. Telefonas / faksas / elektroninis paštas

3.2.   Duomenys apie sprendimą*

3.3.   Duomenys apie pirminę pažymą

3.3.2. Pažyma pagal
Įrašyti juodraštįĮkelti juodraštį