Skip to main content

[et] VII LISA - TÕEND, MIS KÄSITLEB TÄIDETAVUSE PUUDUMIST VÕI PIIRANGUID TEATAVATE LAHENDITE PUHUL, MILLEGA NÄHAKSE ETTE SUHTLUSÕIGUS VÕI LAPSE TAGASTAMINE NING MIS ON TÕENDIGA KINNITATUD KOOSKÕLAS MÄÄRUSE ARTIKLIGA 47

  • Current Alustage
  • Samm 2
  • Complete

VII LISA

TÕEND, MIS KÄSITLEB TÄIDETAVUSE PUUDUMIST VÕI PIIRANGUID TEATAVATE LAHENDITE PUHUL, MILLEGA NÄHAKSE ETTE SUHTLUSÕIGUS VÕI LAPSE TAGASTAMINE NING MIS ON TÕENDIGA KINNITATUD KOOSKÕLAS MÄÄRUSE ARTIKLIGA 47

(Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 (1) artikkel 49).

OLULINE Tõend väljastatakse taotluse alusel sel juhul ja niivõrd, kui kooskõlas määruse artikliga 47 tõendiga kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või kui selle täidetavus on päritoluliikmesriigis peatatud või piiratud.

1.   PÄRITOLULIIKMESRIIK* (2)

2.   TÕENDI VÄLJASTANUD KOHUS*

2.3. Telefon/faks/e-post*

 

3.   LAHEND, MIS EI OLE ENAM TÄIDETAV VÕI MILLE TÄIDETAVUS ON PEATATUD VÕI PIIRATUD*

3.1.   Lahendi teinud kohus (kui on punktis 2 märgitust erinev)

3.1.3. Telefon/faks/e-post

3.2.   Lahendi üksikasjad*

3.3.   Esialgse tõendi üksikasjad

3.3.2. Tõend väljastati kooskõlas:
Salvestage mustandLaadige mustand üles