Skip to main content

[cs] PŘÍLOHA VII - OSVĚDČENÍ O NEEXISTENCI NEBO OMEZENÍ VYKONATELNOSTI NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍ PŘIZNÁVAJÍCÍCH PRÁVO NA STYK S DÍTĚTEM NEBO UKLÁDAJÍCÍCH NAVRÁCENÍ DÍTĚTE, JEŽ BYLA OSVĚDČENA V SOULADU S ČLÁNKEM 47 NAŘÍZENÍ

  • Current Začít s vyplňováním
  • Krok 2
  • Complete

PŘÍLOHA VII

OSVĚDČENÍ O NEEXISTENCI NEBO OMEZENÍ VYKONATELNOSTI NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍ PŘIZNÁVAJÍCÍCH PRÁVO NA STYK S DÍTĚTEM NEBO UKLÁDAJÍCÍCH NAVRÁCENÍ DÍTĚTE, JEŽ BYLA OSVĚDČENA V SOULADU S ČLÁNKEM 47 NAŘÍZENÍ

(Článek 49 nařízení Rady (ES) 2019/1111 (1))

DŮLEŽITÉ Toto osvědčení se vydává na návrh, pokud vykonatelnost rozhodnutí osvědčeného v souladu s článkem 47 nařízení v členském státě původu zanikla, nebo byla odložena či omezena, a to v příslušném rozsahu.

1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU* (2)

2.   SOUD, KTERÝ VYDÁVÁ OSVĚDČENÍ*

2.3. Telefon/fax/e-mail*

 

3.   ROZHODNUTÍ, JEHOŽ VYKONATELNOST ZANIKLA, BYLA ODLOŽENA ČI OMEZENA*

3.1.   Soud, který vydal rozhodnutí (pokud je odlišný od bodu 2)

3.1.3. Telefon/fax/e-mail

3.2.   Podrobnosti rozhodnutí*

3.3.   Podrobnosti původního osvědčení

3.3.2. Osvědčení v souladu s
Uložit rozepsanéNačíst rozepsané