Skip to main content

[pl] ZAŁĄCZNIK VII - ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU LUB OGRANICZENIA WYKONALNOŚCI NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ PRZYZNAJĄCYCH PRAWO DO OSOBISTEJ STYCZNOŚCI Z DZIECKIEM LUB ZARZĄDZAJĄCYCH POWRÓT DZIECKA, ODNOŚNIE DO KTÓRYCH WYDANO ZAŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 47 ROZPORZĄDZENIA

  • Current Start
  • Krok 2
  • Complete

ZAŁĄCZNIK VII

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU LUB OGRANICZENIA WYKONALNOŚCI NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ PRZYZNAJĄCYCH PRAWO DO OSOBISTEJ STYCZNOŚCI Z DZIECKIEM LUB ZARZĄDZAJĄCYCH POWRÓT DZIECKA, ODNOŚNIE DO KTÓRYCH WYDANO ZAŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 47 ROZPORZĄDZENIA

(Artykuł 49 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 (1))

WAŻNE Zaświadczenie jest wydawane, na wniosek, jeśli – i w zakresie, w jakim – orzeczenie, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie zgodnie z art. 47 rozporządzenia, nie jest już wykonalne lub jego wykonalność została zawieszona lub ograniczona w państwie członkowskim pochodzenia.

1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA* (2)

2.   SĄD WYDAJĄCY NINIEJSZE ZAŚWIADCZENIE*

2.3. Tel./faks/e-mail*

 

3.   ORZECZENIE, KTÓRE NIE JEST JUŻ WYKONALNE LUB JEGO WYKONALNOŚĆ ZOSTAŁA ZAWIESZONA LUB OGRANICZONA*

3.1.   Sąd, który wydał orzeczenie (jeśli inny niż sąd wskazany w pkt 2)

3.1.3. Tel./faks/e-mail*

3.2.   Szczegółowe informacje o orzeczeniu*

3.3.   Szczegółowe informacje o pierwotnym zaświadczeniu

3.3.2. Zaświadczenie wydane zgodnie z
Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą