Skip to main content

[fi] LIITE VII - TODISTUS, JOKA KOSKEE SELLAISTEN TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVIEN TAI LAPSEN PALAUTTAMISTA EDELLYTTÄVIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUDEN PUUTTUMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOISTA ON ANNETTU TODISTUS ASETUKSEN 47 ARTIKLAN MUKAISESTI

  • Current Aloita
  • Vaihe 2
  • Complete

LIITE VII

TODISTUS, JOKA KOSKEE SELLAISTEN TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVIEN TAI LAPSEN PALAUTTAMISTA EDELLYTTÄVIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUDEN PUUTTUMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOISTA ON ANNETTU TODISTUS ASETUKSEN 47 ARTIKLAN MUKAISESTI

(Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (1) 49 artikla)

TÄRKEÄÄ Annetaan pyynnöstä, jos ja siltä osin kuin päätös, josta on annettu todistus asetuksen 47 artiklan mukaisesti, on lakannut olemasta täytäntöönpanokelpoinen tai sen täytäntöönpanokelpoisuutta on lykätty tai rajoitettu päätöksen antaneessa jäsenvaltiossa.

1.   ALKUPERÄJÄSENVALTIO* (2)

2.   TODISTUKSEN ANTAVA TUOMIOISTUIN*

2.3 Puhelin/faksi/sähköpostiosoite*

 

3.   PÄÄTÖS, JOKA ON LAKANNUT OLEMASTA TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOINEN TAI JONKA TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUTTA ON LYKÄTTY TAI RAJOITETTU*

3.1   Päätöksen antanut tuomioistuin (jos eri kuin kohdassa 2)

3.1.3 Puhelin/faksi/sähköpostiosoite

3.2   Päätöksen tiedot*

3.3   Alkuperäisen todistuksen tiedot

3.3.2 Todistus annettu
Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos