Skip to main content

[bg] ПРИЛОЖЕНИЕ V - УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО НЯКОИ РЕШЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ПРАВО НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО

  • Current Начало
  • Стъпка 2
  • Стъпка 3
  • Стъпка 4
  • Стъпка 5
  • Стъпка 6
  • Complete

ПРИЛОЖЕНИЕ V

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО НЯКОИ РЕШЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ПРАВО НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО НЯКОИ РЕШЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ПРАВО НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО

(Член 42, параграф 1, буква а) и член 47,параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета (1))

(Член 42, параграф 1, буква а) и член 47,параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета )

ВАЖНО Издава се след подадена от страната молба от съда, постановил решението, само ако са спазени условията, предвидени в член 47, параграф 3 от регламента, както е посочено в точки 11—14. В противен случай да се използва приложение III към регламента.

1.   ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД* (2)

2.   СЪД, ПОСТАНОВИЛ РЕШЕНИЕТО И ИЗДАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕТО*

2.3. Тел./факс/електронна поща*

3.   РЕШЕНИЕ*

Запазете версиятаЗаредете версията