Skip to main content

[cs] PŘÍLOHA V - OSVĚDČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍ PŘIZNÁVAJÍCÍCH PRÁVO NA STYK S DÍTĚTEM

  • Current Začít s vyplňováním
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Krok 6
  • Complete

PŘÍLOHA V

OSVĚDČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍ PŘIZNÁVAJÍCÍCH PRÁVO NA STYK S DÍTĚTEM

(čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EU) 2019/1111 (1))

(čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EU) 2019/1111 )

DŮLEŽITÉ Toto osvědčení vydává, na návrh strany, soud, který vydal rozhodnutí, pouze pokud jsou splněny podmínky čl. 47 odst. 3 nařízení, jak jsou uvedeny v bodech 11 až 14. V opačném případě by se měla použít příloha III nařízení.

1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU* (2)

2.   SOUD, KTERÝ VYDAL ROZHODNUTÍ A VYDÁVÁ OSVĚDČENÍ*

2.3. Telefon/fax/e-mail*

3.   ROZHODNUTÍ*

Uložit rozepsanéNačíst rozepsané