Skip to main content

[lv] V PIELIKUMS - APLIECĪBA ATSEVIŠĶIEM LĒMUMIEM, AR KURIEM PIEŠĶIR SASKARSMES TIESĪBAS

  • Current Sākt
  • Solis 2
  • Solis 3
  • Solis 4
  • Solis 5
  • Solis 6
  • Complete

V PIELIKUMS

APLIECĪBA ATSEVIŠĶIEM LĒMUMIEM, AR KURIEM PIEŠĶIR SASKARSMES TIESĪBAS

(Padomes Regulas (ES) 2019/1111 (1) 42. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 47. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

(Padomes Regulas (ES) 2019/1111  42. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 47. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

SVARĪGI Pēc kādas puses pieteikuma šī apliecība jāizdod tiesai, kura pieņēmusi lēmumu, tikai tad, ja ir izpildīti regulas 47. panta 3. punkta nosacījumi, kā norādīts 11. līdz 14. punktā. Ja tie nav izpildīti, būtu jāizmanto regulas III pielikums.

1.   IZCELSMES DALĪBVALSTS* (2)

2.   TIESA, KAS PIEŅĒMA LĒMUMU UN IZDOD APLIECĪBU*

2.3. Tālr./fakss/e-pasts*

3.   LĒMUMS*

Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu