Skip to main content

[da] BILAG V - ATTEST VEDRØRENDE VISSE AFGØRELSER OM SAMVÆR

  • Current Start
  • Trin 2
  • Trin 3
  • Trin 4
  • Trin 5
  • Trin 6
  • Complete

BILAG V

ATTEST VEDRØRENDE VISSE AFGØRELSER OM SAMVÆR

(Artikel 42a, stk. 1, litra a), og artikel 47, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EU) 2019/1111 (1))

(Artikel 42a, stk. 1, litra a), og artikel 47, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EU) 2019/1111 )

VIGTIGT Må kun udstedes på anmodning af en part af den ret, der har truffet den pågældende afgørelse, hvis betingelserne i forordningens artikel 47, stk. 3, jf. punkt 11-14, er opfyldt. I modsat fald bør bilag III til forordningen anvendes.

1.   DOMSSTAT (*) (2)

2.   RET, DER HAR TRUFFET AFGØRELSEN, OG SOM UDSTEDER ATTESTEN (*)

2.3. Tlf./fax/ e-mail (*)

3.   AFGØRELSE (*)

Gem udkastUpload udkast