Skip to main content

[pl] ZAŁĄCZNIK V - ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ PRZYZNAJĄCYCH PRAWO DO OSOBISTEJ STYCZNOŚCI Z DZIECKIEM

  • Current Start
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Krok 6
  • Complete

ZAŁĄCZNIK V

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ PRZYZNAJĄCYCH PRAWO DO OSOBISTEJ STYCZNOŚCI Z DZIECKIEM

(art. 42 ust. 1 lit. a) i art. 47 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 (1))

(art. 42 ust. 1 lit. a) i art. 47 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 )

WAŻNE Zaświadczenie jest wydawane na wniosek strony przez sąd, który wydał orzeczenie, wyłącznie jeśli spełnione zostały warunki określone w art. 47 ust. 3 rozporządzenia, jak wskazano w pkt 11–14. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z załącznika III rozporządzenia.

1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA* (2)

2.   SĄD, KTÓRY WYDAŁ ORZECZENIE I KTÓRY WYDAJE NINIEJSZE ZAŚWIADCZENIE*

2.3. Tel./faks/e-mail*

3.   ORZECZENIE*

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą