Skip to main content

[et] V LISA - TÕEND, MIS KÄSITLEB TEATAVAID SUHTLUSÕIGUST ANDVAID LAHENDEID

  • Current Alustage
  • Samm 2
  • Samm 3
  • Samm 4
  • Samm 5
  • Samm 6
  • Complete

V LISA

TÕEND, MIS KÄSITLEB TEATAVAID SUHTLUSÕIGUST ANDVAID LAHENDEID

(Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 (1) artikli 42 lõike 1 punkt a ja artikli 47 lõike 1 punkt a).

(Nõukogu määruse (EL) 2019/1111  artikli 42 lõike 1 punkt a ja artikli 47 lõike 1 punkt a).

OLULINE Tõendi väljastab poole taotlusel lahendi teinud kohus ainult juhul, kui on täidetud määruse artikli 47 lõike 3 tingimused, nagu on osutatud punktides 11–14. Vastasel korral tuleks kasutada määruse III lisa.

1.   PÄRITOLULIIKMESRIIK* (2)

2.   KOHUS, KES TEGI LAHENDI JA VÄLJASTAB KÄESOLEVA TÕENDI*

2.3. Telefon/faks/e-post*

3.   LAHEND*

Salvestage mustandLaadige mustand üles