Skip to main content

[mt] ANNESS V - ĊERTIFIKAT DWAR ĊERTI DEĊIŻJONIJIET LI JAGĦTU DRITTIJIET TA’ AĊĊESS

  • Current Ibda
  • Stadju 2
  • Stadju 3
  • Stadju 4
  • Stadju 5
  • Stadju 6
  • Complete

ANNESS V

ĊERTIFIKAT DWAR ĊERTI DEĊIŻJONIJIET LI JAGĦTU DRITTIJIET TA’ AĊĊESS

(Il-punt (a) tal-Artikolu 42(1) u l-punt (a) tal-Artikolu 47l(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 (1))

(Il-punt (a) tal-Artikolu 42 u l-punt (a) tal-Artikolu 47l tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 )

IMPORTANTI Għandu jinħareġ biss, fuq applikazzjoni minn parti, mill-qorti li tat id-deċiżjoni, jekk il-kondizzjonijiet tal-Artikolu 47l(3) tar-Regolament, kif indikat fil-punti 11 sa 14, huma sodisfatti. Jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għar-Regolament.

1.   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI* (2)

2.   IL-QORTI LI TAT ID-DEĊIŻJONI U LI QED TOĦROĠ IĊ-ĊERTIFIKAT*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   DEĊIŻJONI*

Issejvja l-abbozzIllowdja l-abbozz