Skip to main content

[fi] LIITE V - TODISTUS, JOKA KOSKEE TIETTYJÄ TAPAAMISOIKEUKSISTA ANNETTUJA PÄÄTÖKSIÄ

  • Current Aloita
  • Vaihe 2
  • Vaihe 3
  • Vaihe 4
  • Vaihe 5
  • Vaihe 6
  • Complete

LIITE V

TODISTUS, JOKA KOSKEE TIETTYJÄ TAPAAMISOIKEUKSISTA ANNETTUJA PÄÄTÖKSIÄ

(Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (1) 42 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 47 artiklan 1 kohdan a alakohta)

(Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111  42 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 47 artiklan 1 kohdan a alakohta)

TÄRKEÄÄ Päätöksen antanut tuomioistuin antaa tämän todistuksen osapuolen pyynnöstä ainoastaan, jos asetuksen 47 artiklan 3 kohdan edellytykset täyttyvät kohdissa 11–14 mainitulla tavalla. Muussa tapauksessa käytetään asetuksen liitettä III.

1.   ALKUPERÄJÄSENVALTIO* (2)

2.   TUOMIOISTUIN, JOKA ANTOI PÄÄTÖKSEN JA ANTAA TODISTUKSEN*

2.3 Puhelin/faksi/sähköpostiosoite*

3.   PÄÄTÖS*

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos