Skip to main content

[sk] PRÍLOHA V - OSVEDČENIE K NIEKTORÝM ROZHODNUTIAM, KTORÝMI SA UPRAVUJE PRÁVO STYKU

  • Current Štart
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Krok 6
  • Complete

PRÍLOHA V

OSVEDČENIE K NIEKTORÝM ROZHODNUTIAM, KTORÝMI SA UPRAVUJE PRÁVO STYKU

(článok 42 ods. 1 písm. a) a článok 47 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 (1))

(článok 42 ods. 1 písm. a) a článok 47 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 )

UPOZORNENIE Osvedčenie na návrh účastníka vydáva súd, ktorý vydal rozhodnutie, len ak sú splnené podmienky ustanovené v článku 47 ods. 3 nariadenia, ako sa uvádza v bodoch 11 až 14. V opačnom prípade treba použiť prílohu III nariadenia.

1.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU* (2)

2.   SÚD, KTORÝ VYDAL ROZHODNUTIE A VYDÁVA TOTO OSVEDČENIE*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   ROZHODNUTIE*

Uložiť konceptZobraziť koncept