Skip to main content

[sk] PRÍLOHA IV - OSVEDČENIE K ROZHODNUTIAM, KTORÝMI SA NARIAĎUJE NÁVRAT DIEŤAŤA DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU PODĽA HAAGSKEHO DOHOVORU Z ROKU 1980 (1), A K SÚVISIACIM PREDBEŽNÝM OPATRENIAM VYDANÝM PODĽA ČLÁNKU 27 ODS. 4 NARIADENIA VRÁTANE OCHRANNÝCH OPATRENÍ

  • Current Štart
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Krok 6
  • Krok 7
  • Complete

PRÍLOHA IV

OSVEDČENIE K ROZHODNUTIAM, KTORÝMI SA NARIAĎUJE NÁVRAT DIEŤAŤA DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU PODĽA HAAGSKEHO DOHOVORU Z ROKU 1980 (1), A K SÚVISIACIM PREDBEŽNÝM OPATRENIAM VYDANÝM PODĽA ČLÁNKU 27 ODS. 4 NARIADENIA VRÁTANE OCHRANNÝCH OPATRENÍ

(článok 36 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 (2))

UPOZORNENIE

Osvedčenie na návrh účastníka vydáva súd členského štátu pôvodu rozhodnutia o návrate, oznámený Komisii podľa článku 103 nariadenia, ak je rozhodnutie o návrate potrebné vykonať v inom členskom štáte v dôsledku ďalšieho únosu dieťaťa (detí) po nariadení návratu, alebo ak rozhodnutie o návrate obsahuje predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení podľa článku 27 ods. 5 nariadenia na ochranu dieťaťa pred nebezpečenstvom uvedeným v článku 13 ods. 1 písm. b) Haagskeho dohovoru z roku 1980.

1.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU ROZHODNUTIA O NÁVRATE DIEŤAŤA (DETÍ)* (3)
1.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU ROZHODNUTIA O NÁVRATE DIEŤAŤA (DETÍ)* (3)

2.   SÚD VYDÁVAJÚCI OSVEDČENIE*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   SÚD, KTORÝ VYDAL ROZHODNUTIE (ak ide o iný súd)

4.   ROZHODNUTIE*

Uložiť konceptZobraziť koncept