Skip to main content

[cs] PŘÍLOHA IV - OSVĚDČENÍ TÝKAJÍCÍ SE ROZHODNUTÍ NAŘÍZUJÍCÍCH NAVRÁCENÍ DÍTĚTE DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU PODLE HAAGSKÉ ÚMLUVY Z ROKU 1980 (1) A JAKÁKOLI PŘEDBĚŽNÁ A ZAJIŠŤOVACÍ OPATŘENÍ PŘIJATÁ V SOULADU S ČL. 27 ODST. 4 NAŘÍZENÍ, JEŽ TATO ROZHODNUTÍ DOPROVÁZEJÍ

  • Current Začít s vyplňováním
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Krok 6
  • Krok 7
  • Complete

PŘÍLOHA IV

OSVĚDČENÍ TÝKAJÍCÍ SE ROZHODNUTÍ NAŘÍZUJÍCÍCH NAVRÁCENÍ DÍTĚTE DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU PODLE HAAGSKÉ ÚMLUVY Z ROKU 1980 (1) A JAKÁKOLI PŘEDBĚŽNÁ A ZAJIŠŤOVACÍ OPATŘENÍ PŘIJATÁ V SOULADU S ČL. 27 ODST. 4 NAŘÍZENÍ, JEŽ TATO ROZHODNUTÍ DOPROVÁZEJÍ

(čl. 36 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (EU) 2019/1111 (2))

DŮLEŽITÉ

Toto osvědčení vydává, na návrh strany, soud členského státu původu rozhodnutí o navrácení, jak byl sdělen Komisi podle článku 103 nařízení, v případě, že rozhodnutí o návratu je třeba vykonat v jiném členském státě z důvodu dalšího únosu dítěte (dětí) po nařízení jeho navrácení, nebo pokud rozhodnutí o návratu obsahuje předběžné či zajišťovací opatření založené na čl. 27 odst. 4 nařízení za účelem ochrany dítěte před závažným nebezpečím uvedeným v čl. 13 odst. 1 písm. b) Haagské úmluvy z roku 1980.

1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU ROZHODNUTÍ NAŘIZUJÍCÍHO NAVRÁCENÍ DÍTĚTE (DĚTÍ)* (3)
1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU ROZHODNUTÍ NAŘIZUJÍCÍHO NAVRÁCENÍ DÍTĚTE (DĚTÍ)* (3)

2.   SOUD, KTERÝ VYDÁVÁ OSVĚDČENÍ*

2.3. Telefon/fax/e-mail*

3.   SOUD, KTERÝ VYDAL ROZHODNUTÍ (nejedná-li se o tentýž soud)

4.   ROZHODNUTÍ*

Uložit rozepsanéNačíst rozepsané