Skip to main content

[fi] LIITE IV - TODISTUS, JOKA KOSKEE PÄÄTÖKSIÄ, JOISSA MÄÄRÄTÄÄN LAPSEN PALAUTTAMISESTA TOISEEN JÄSENVALTIOON VUODEN 1980 HAAGIN YLEISSOPIMUKSEN (1) NOJALLA, SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ ASETUKSEN 27 ARTIKLAN 5 KOHDAN MUKAISESTI MÄÄRÄTTYJÄ VÄLIAIKAISIA TOIMENPITEITÄ JA TURVAAMISTOIMIA

  • Current Aloita
  • Vaihe 2
  • Vaihe 3
  • Vaihe 4
  • Vaihe 5
  • Vaihe 6
  • Vaihe 7
  • Complete

LIITE IV

TODISTUS, JOKA KOSKEE PÄÄTÖKSIÄ, JOISSA MÄÄRÄTÄÄN LAPSEN PALAUTTAMISESTA TOISEEN JÄSENVALTIOON VUODEN 1980 HAAGIN YLEISSOPIMUKSEN (1) NOJALLA, SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ ASETUKSEN 27 ARTIKLAN 5 KOHDAN MUKAISESTI MÄÄRÄTTYJÄ VÄLIAIKAISIA TOIMENPITEITÄ JA TURVAAMISTOIMIA

(Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (2) 36 artiklan 1 kohdan c alakohta)

TÄRKEÄÄ

Palauttamispäätöksen antaneen jäsenvaltion tuomioistuimen, joka on ilmoitettu komissiolle asetuksen 103 artiklan mukaisesti, on osapuolen pyynnöstä annettava tämä todistus, kun palauttamispäätös on pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa palauttamismääräyksen antamisen jälkeen tapahtuneen uuden lapsikaappauksen johdosta, tai kun palauttamispäätös sisältää asetuksen 27 artiklan 5 kohtaan perustuvan väliaikaisen toimenpiteen ja turvaamistoimen lapsen suojelemiseksi vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen 13 artiklan ensimmäisen kappaleen b kohdassa tarkoitetulta vakavalta vaaralta.

1.   JÄSENVALTIO, JOSSA LAPSEN (LASTEN) PALAUTTAMISPÄÄTÖS ON ANNETTU* (3)
1.   JÄSENVALTIO, JOSSA LAPSEN (LASTEN) PALAUTTAMISPÄÄTÖS ON ANNETTU* (3)

2.   TODISTUKSEN ANTAVA TUOMIOISTUIN*

2.3 Puhelin/faksi/sähköpostiosoite*

3.   PÄÄTÖKSEN ANTANUT TUOMIOISTUIN (jos eri)

4.   PÄÄTÖS*

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos