Skip to main content

[mt] ANNESS IV - ĊERTIFIKAT DWAR DEĊIŻJONIJIET LI JORDNAW IR-RITORN TA’ MINURI LEJN STAT MEMBRU IEĦOR SKONT IL-KONVENZJONI TAL-AJA TAL-1980 (1) U KWALUNKWE MIŻURA PROVIŻORJA, INKLUŻ PROTETTIVA, MEĦUDA F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 27(5) TA’ DAN IR-REGOLAMENT LI JAKKUMPANJAWHOM

  • Current Ibda
  • Stadju 2
  • Stadju 3
  • Stadju 4
  • Stadju 5
  • Stadju 6
  • Stadju 7
  • Complete

ANNESS IV

ĊERTIFIKAT DWAR DEĊIŻJONIJIET LI JORDNAW IR-RITORN TA’ MINURI LEJN STAT MEMBRU IEĦOR SKONT IL-KONVENZJONI TAL-AJA TAL-1980 (1) U KWALUNKWE MIŻURA PROVIŻORJA, INKLUŻ PROTETTIVA, MEĦUDA F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 27(5) TA’ DAN IR-REGOLAMENT LI JAKKUMPANJAWHOM

(Il-punt (c) tal-Artikolu 36a(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 (2))

IMPORTANTI

Għandu jinħareġ, fuq applikazzjoni minn parti, mill-qorti ta’ Stat Membru tal-oriġini ta’ deċiżjoni ta’ ritorn kif ikkomunikata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103 tar-Regolament, meta jkun meħtieġ li d-deċiżjoni ta’ ritorn tiġi infurzata fi Stat Membru ieħor minħabba sekwestru ulterjuri tal-minuri wara li r-ritorn ikun ġie ordnat, jew meta d-deċiżjoni ta’ ritorn ikun fiha miżura proviżorja, inkluż protettiva, ibbażata fuq l-Artikolu 27(5) tar-Regolament biex il-minuri jiġi protett mir-riskju serju msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980.

1.   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI TAD-DEĊIŻJONI LI TORDNA R-RITORN TAL-MINURI* (3)
1.   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI TAD-DEĊIŻJONI LI TORDNA R-RITORN TAL-MINURI* (3)

2.   QORTI LI QED TOĦROĠ IĊ-ĊERTIFIKAT*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   IL-QORTI LI TAT ID-DEĊIŻJONI (jekk differenti)

4.   DEĊIŻJONI*

Issejvja l-abbozzIllowdja l-abbozz