Skip to main content

[lv] IV PIELIKUMS - APLIECĪBA LĒMUMIEM, AR KO NORĪKO BĒRNA ATPAKAĻATDOŠANU UZ CITU DALĪBVALSTI, IEVĒROJOT 1980. GADA HĀGAS KONVENCIJU\_(1), UN JEBKĀDIEM TIEM PIEVIENOTAJIEM PAGAIDU PASĀKUMIEM, TOSTARP AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM, KURUS VEIC SASKAŅĀ AR REGULAS 27. PANTA 5. PUNKTU

  • Current Sākt
  • Solis 2
  • Solis 3
  • Solis 4
  • Solis 5
  • Solis 6
  • Solis 7
  • Complete

IV PIELIKUMS

APLIECĪBA LĒMUMIEM, AR KO NORĪKO BĒRNA ATPAKAĻATDOŠANU UZ CITU DALĪBVALSTI, IEVĒROJOT 1980. GADA HĀGAS KONVENCIJU (1), UN JEBKĀDIEM TIEM PIEVIENOTAJIEM PAGAIDU PASĀKUMIEM, TOSTARP AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM, KURUS VEIC SASKAŅĀ AR REGULAS 27. PANTA 5. PUNKTU

(Padomes Regulas (ES) 2019/1111 (2) 36. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

SVARĪGI

Pēc kādas puses pieteikuma šī apliecība jāizdod atpakaļatdošanas lēmuma izcelsmes dalībvalsts tiesai, kas Komisijai paziņota, ievērojot regulas 103. pantu, ja atpakaļatdošanas lēmums jāizpilda citā dalībvalstī tāpēc, ka bērns(-i) ir atkal nolaupīts(-i) pēc atpakaļatdošanas norīkošanas, vai ja atpakaļatdošanas lēmums satur pagaidu pasākumu, tostarp aizsardzības pasākumu, balstoties uz regulas 27. panta 5. punktu, lai pasargātu bērnu no 1980. gada Hāgas konvencijas 13. panta pirmās daļas b) punktā minētā nopietnā riska.

1.   LĒMUMA, AR KO NORĪKO BĒRNA(-U) ATPAKAĻATDOŠANU, IZCELSMES DALĪBVALSTS* (3)
1.   LĒMUMA, AR KO NORĪKO BĒRNA(-U) ATPAKAĻATDOŠANU, IZCELSMES DALĪBVALSTS* (3)

2.   TIESA, KAS IZDOD APLIECĪBU*

2.3. Tālr./fakss/e-pasts*

3.   TIESA, KAS PIEŅĒMA LĒMUMU (ja atšķiras)

4.   LĒMUMS*

Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu