Skip to main content

[da] BILAG IV - ATTEST VEDRØRENDE AFGØRELSER, IFØLGE HVILKE ET BARN SKAL TILBAGEGIVES TIL EN ANDEN MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL HAAGERKONVENTIONEN AF 1980 (1), OG EVENTUELLE LEDSAGENDE FORELØBIGE, HERUNDER SIKRENDE, FORANSTALTNINGER, DER ER TRUFFET I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNINGENS ARTIKEL 27, STK. 5

  • Current Start
  • Trin 2
  • Trin 3
  • Trin 4
  • Trin 5
  • Trin 6
  • Trin 7
  • Complete

BILAG IV

ATTEST VEDRØRENDE AFGØRELSER, IFØLGE HVILKE ET BARN SKAL TILBAGEGIVES TIL EN ANDEN MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL HAAGERKONVENTIONEN AF 1980 (1), OG EVENTUELLE LEDSAGENDE FORELØBIGE, HERUNDER SIKRENDE, FORANSTALTNINGER, DER ER TRUFFET I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNINGENS ARTIKEL 27, STK. 5

(Artikel 36, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EU) 2019/1111 (2))

VIGTIGT

Udstedes efter en parts anmodning af retten i en domsstat for en afgørelse om tilbagegivelse som meddelt Kommissionen i overensstemmelse med forordningens artikel 103, hvis afgørelsen om tilbagegivelse skal fuldbyrdes i en anden medlemsstat som følge af en yderligere bortførelse af barnet/børnene, efter at der er truffet afgørelse om tilbagegivelse, eller hvis afgørelsen om tilbagegivelse indeholder en foreløbig, herunder sikrende, foranstaltning baseret på forordningens artikel 27, stk. 5, med henblik på at beskytte barnet mod den alvorlige risiko, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra b), i Haagerkonventionen af 1980.

1.   DOMSSTAT FOR AFGØRELSEN OM TILBAGEGIVELSE AF BARNET/BØRNENE (*) (3)
1.   DOMSSTAT FOR AFGØRELSEN OM TILBAGEGIVELSE AF BARNET/BØRNENE (*) (3)

2.   RET, DER UDSTEDER ATTESTEN (*)

2.3. Tlf./fax/ e-mail (*)

3.   RET, DER HAR TRUFFET AFGØRELSEN (hvis forskellig fra ovenstående)

4.   AFGØRELSE (*)

Gem udkastUpload udkast