Skip to main content

[nl] BIJLAGE IV - CERTIFICAAT BETREFFENDE BESLISSINGEN WAARMEE UIT HOOFDE VAN HET VERDRAG VAN 'S-GRAVENHAGE VAN 1980 (1) DE TERUGKEER VAN EEN KIND NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT WORDT GELAST, EN ALLE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 27, LID 5, VAN DE VERORDENING, GENOMEN VOORLOPIGE EN BEWARENDE MAATREGELEN SAMENHANGEND MET DIE BESLISSINGEN

  • Current Begin
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4
  • Stap 5
  • Stap 6
  • Stap 7
  • Complete

BIJLAGE IV

CERTIFICAAT BETREFFENDE BESLISSINGEN WAARMEE UIT HOOFDE VAN HET VERDRAG VAN 'S-GRAVENHAGE VAN 1980 (1) DE TERUGKEER VAN EEN KIND NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT WORDT GELAST, EN ALLE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 27, LID 5, VAN DE VERORDENING, GENOMEN VOORLOPIGE EN BEWARENDE MAATREGELEN SAMENHANGEND MET DIE BESLISSINGEN

(Artikel 36, lid 1, onder c), van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad (2))

BELANGRIJK

Af te geven, op verzoek van een partij, door het gerecht van een lidstaat van herkomst van een terugkeerbeslissing zoals overeenkomstig artikel 103 van de verordening ter kennis van de Commissie gebracht, indien de terugkeerbeslissing ten uitvoer moet worden gelegd in een andere lidstaat als gevolg van een verdere ontvoering van het (de) kind(eren) nadat de terugkeer was gelast, of indien de terugkeerbeslissing een voorlopige en bewarende maatregel bevat op grond van artikel 27, lid 5, van de verordening om het kind te beschermen tegen het ernstige risico dat wordt genoemd in artikel 13, lid 1, onder b), van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980.

1.   LIDSTAAT VAN HERKOMST VAN DE BESLISSING WAARMEE DE TERUGKEER VAN HET (DE) KIND(EREN) WORDT GELAST* (3)
1.   LIDSTAAT VAN HERKOMST VAN DE BESLISSING WAARMEE DE TERUGKEER VAN HET (DE) KIND(EREN) WORDT GELAST* (3)

2.   GERECHT DAT HET CERTIFICAAT AFGEEFT*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   GERECHT DAT DE BESLISSING HEEFT GEGEVEN (indien anders)

4.   BESLISSING*

Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden