Skip to main content

[el] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) Η ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ, Η ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ, ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΟΥ 1980 (1)

  • Current Εκκίνηση
  • Βήμα 2
  • Βήμα 3
  • Βήμα 4
  • Βήμα 5
  • Complete

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) Η ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ, Η ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ, ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΟΥ 1980 (1)

(Άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου (2))

Πληροφορίες για τα πρόσωπα που λαμβάνουν το παρόν πιστοποιητικό για τους σκοπούς του άρθρου 29 παράγραφος 5 του κανονισμού

Εάν κατά την ημερομηνία της απόφασης άρνησης της επιστροφής του παιδιού, που αναφέρεται στο σημείο 3, δεν εκκρεμεί ακόμη διαδικασία επί της ουσίας του δικαιώματος επιμέλειας στο κράτος μέλος στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη διαμονή του αμέσως πριν από την παράνομη μετακίνηση ή κατακράτησή του, έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε σε δικαστήριο στο εν λόγω κράτος υποβάλλοντας αίτηση για να εξεταστεί επί της ουσίας το δικαίωμα επιμέλειας σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 5 του κανονισμού. Εάν το δικαστήριο επιληφθεί της υπόθεσης εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης άρνησης της επιστροφής του παιδιού, κάθε απόφαση επί της ουσίας του δικαιώματος επιμέλειας που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία και συνεπάγεται την επιστροφή του παιδιού στο εν λόγω κράτος μέλος θα είναι εκτελεστή σε κάθε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού, χωρίς να απαιτείται προσφυγή σε καμία ειδική διαδικασία και χωρίς καμία δυνατότητα εναντίωσης στην αναγνώρισή της, εκτός αν, και στον βαθμό που, διαπιστωθεί ότι είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 50 του κανονισμού, με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 47 για την απόφαση. Εάν το δικαστήριο επιληφθεί της απόφασης μετά την πάροδο τριών μηνών ή αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού, η απόφαση που θα προκύψει επί της ουσίας του δικαιώματος επιμέλειας θα αναγνωρίζεται και θα εκτελείται σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το τμήμα 1 του κεφαλαίου IV του κανονισμού. Ο διάδικος που προσφεύγει στο δικαστήριο του κράτους μέλους στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη διαμονή του αμέσως πριν από την παράνομη μετακίνηση ή κατακράτησή του υποβάλλει στο εν λόγω δικαστήριο τα ακόλουθα έγγραφα: α) αντίγραφο της απόφασης άρνησης της επιστροφής του παιδιού· β) το παρόν πιστοποιητικό· και γ) κατά περίπτωση, απομαγνητοφώνηση, σύνοψη ή τα πρακτικά της ακρόασης όπως αναφέρεται στο σημείο 4.1.

Πληροφορίες για το δικαστήριο που λαμβάνει το παρόν πιστοποιητικό για τους σκοπούς του άρθρου 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (3)

Το παρόν πιστοποιητικό εκδόθηκε επειδή το/τα παιδί/-ιά που αναφέρεται/-ονται στο σημείο 5 μετακινήθηκε/-αν ή κατακρατήθηκε/-αν παράνομα στο κράτος μέλος του δικαστηρίου που εκδίδει το παρόν πιστοποιητικό. Η διαδικασία για την επιστροφή του/των παιδιού/-ιών δυνάμει της σύμβασης της Χάγης του 1980 κινήθηκε επειδή το πρόσωπο που αναφέρεται στο σημείο 6.1 ισχυρίστηκε ότι η μετακίνηση ή η κατακράτηση του/των παιδιού/-ιών παραβιάζει το δικαίωμα επιμέλειας και ότι κατά τον χρόνο της μετακίνησης ή κατακράτησης το δικαίωμα αυτό ασκείτο πραγματικά, αποκλειστικά ή από κοινού με άλλους, ή θα είχε ασκηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο εάν δεν είχαν επισυμβεί τα γεγονότα αυτά σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης του 1980. Το εν λόγω δικαστήριο αρνήθηκε την επιστροφή ενός ή περισσοτέρων παιδιών που αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας βάσει μόνον του άρθρου 13 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ή του άρθρου 13 δεύτερο εδάφιο, ή και των δύο, της σύμβασης της Χάγης του 1980. Σε περίπτωση που ήδη εκκρεμεί διαδικασία επί της ουσίας του δικαιώματος επιμέλειας στο κράτος μέλος στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη διαμονή του αμέσως πριν από την παράνομη μετακίνηση ή κατακράτησή του τη στιγμή κατά την οποία το εν λόγω δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του, που αναφέρεται στο σημείο 3 κ, με την οποία αρνείται την επιστροφή του παιδιού βάσει μόνον του άρθρου 13 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ή του άρθρου 13 δεύτερο εδάφιο, ή και των δύο, της σύμβασης της Χάγης του 1980, το άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού προβλέπει ότι το εν λόγω δικαστήριο, εάν γνωρίζει την ύπαρξη της διαδικασίας αυτής, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της απόφασής του, διαβιβάζει στο δικαστήριο που έχει επιληφθεί της διαδικασίας επί της ουσίας του δικαιώματος επιμέλειας, είτε απευθείας είτε μέσω των κεντρικών αρχών, τα εξής έγγραφα: α) αντίγραφο της απόφασής του για την άρνηση της επιστροφής του παιδιού· β) το παρόν πιστοποιητικό· και γ) κατά περίπτωση, απομαγνητοφώνηση, σύνοψη ή τα πρακτικά της ακρόασης όπως αναφέρεται στο σημείο 4.1. και κάθε άλλο έγγραφο που το δικαστήριο θεωρεί σχετικό, όπως αναφέρεται στο σημείο 4.2. Το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της διαδικασίας επί της ουσίας του δικαιώματος επιμέλειας δύναται, εάν το κρίνει απαραίτητο, να απαιτήσει από διάδικο να προσκομίσει μετάφραση ή μεταγραμματισμό, σύμφωνα με το άρθρο 91 του κανονισμού x, της απόφασης και κάθε άλλου εγγράφου που επισυνάπτεται στο παρόν πιστοποιητικό (άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού).

1.   ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ/-ΙΩΝ* (4)

2.   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ*

2.3. Τηλ./φαξ/διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου*

3.   ΑΠΟΦΑΣΗ*

4.   ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥΣ)*

4.1.   Απομαγνητοφώνηση, σύνοψη ή τα πρακτικά της ακρόασης*
4.1.   Απομαγνητοφώνηση, σύνοψη ή τα πρακτικά της ακρόασης*
4.2.   Κάθε άλλο έγγραφο που το δικαστήριο θεωρεί σχετικό* (5)
4.2.   Κάθε άλλο έγγραφο που το δικαστήριο θεωρεί σχετικό* (5)
Αποθήκευση σχεδίουΦόρτωση σχεδίου