Skip to main content

[el] ΕΝΤΥΠΟ Ε - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ Ε

  

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
(Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2020, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (διεξαγωγή αποδείξεων) (1))

Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2020, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (διεξαγωγή αποδείξεων) ] (ΕΕ 405 της 2.12.2020, σ. 1)

Μην ξεχάσετε να υπογράψετε και να σφραγίσετε, ενδεχομένως, το παρόν έντυπο μετά την εκτύπωσή του.

Υπογραφή και/ή σφραγίδα ή ηλεκτρονική υπογραφή και/ή ηλεκτρονική σφραγίδα:

Έντυπο PDF


(1) ΕΕ 405 της 2.12.2020, σ. 1

Αποθήκευση σχεδίου Φόρτωση σχεδίου