Skip to main content

[sl] OBRAZEC G. OBVESTILO O POSREDOVANJU ZAPROSILA IN PISANJA USTREZNEMU ORGANU ZA SPREJEM

OBRAZEC G (1)

 

OBVESTILO O POSREDOVANJU ZAPROSILA IN PISANJA USTREZNEMU ORGANU ZA SPREJEM
(člen 10(4) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (1))

člen 10(4) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (UL L 405, 2.12.2020, str. 40.)

Zaprosilo in pisanje sta bili posredovani naslednjemu organu za sprejem, ki je krajevno pristojen za vročanje:

Zaprosilo in pisanje sta bili posredovani naslednjemu organu za sprejem, ki je krajevno pristojen za vročanje:

1. USTREZNI ORGAN ZA SPREJEM

Išči pristojno sodišče/organ

1.2. Naslov:

Prosimo, ne pozabite podpisati in (če je mogoče) žigosati obrazca, potem ko ste ga natisnili.

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

Format PDF


(1)UL L 405, 2.12.2020, str. 40

(*)Ni obvezno.

Shrani osnutek Naloži osnutek