Skip to main content

[nl] FORMULIER G. BERICHT VAN DOORSTURING VAN AANVRAAG EN STUK NAAR DE JUISTE ONTVANGENDE INSTANTIE

FORMULIER G (1)

BERICHT VAN DOORSTURING VAN AANVRAAG EN STUK NAAR DE JUISTE ONTVANGENDE INSTANTIE
(Artikel 10, lid 4, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (15) (1))

Artikel 10, lid 4, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (15) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40.)

De aanvraag en het stuk zijn doorgestuurd aan de volgende ontvangende instantie, die territoriaal bevoegd is voor de betekening of kennisgeving:

De aanvraag en het stuk zijn doorgestuurd aan de volgende ontvangende instantie, die territoriaal bevoegd is voor de betekening of kennisgeving:

1. JUISTE ONTVANGENDE INSTANTIE

Een bevoegde rechtbank/autoriteit zoeken

1.2. Adres:

Vergeet dit formulier na het afdrukken niet te ondertekenen en er (in voorkomend geval) uw stempel op aan te brengen.

Handtekening en/of stempel, of elektronische handtekening en/of elektronisch zegel:

PDF-formaat


(1)PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1

(*)Facultatief.

Voorlopige versie opslaan Voorlopige versie uploaden