Skip to main content

[lv] G VEIDLAPA. PAZIŅOJUMS PAR LŪGUMA UN DOKUMENTA PĀRSŪTĪŠANU ATTIECĪGAI SAŅĒMĒJAI STRUKTŪRAI

G VEIDLAPA (1)

PAZIŅOJUMS PAR LŪGUMA UN DOKUMENTA PĀRSŪTĪŠANU ATTIECĪGAI SAŅĒMĒJAI STRUKTŪRAI
(10. panta 4. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (1))

10. panta 4. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 40.)

Lūgums un dokuments ir pārsūtīts šādai saņēmējai struktūrai, kurai ir teritoriālā jurisdikcija to izsniegt:

Lūgums un dokuments ir pārsūtīts šādai saņēmējai struktūrai, kurai ir teritoriālā jurisdikcija to izsniegt:

1. ATBILSTĪGĀ SAŅĒMĒJA STRUKTŪRA

Atrast kompetento tiesu vai iestādi

1.2. Adrese:

Neaizmirstiet pēc izdrukāšanas šo veidlapu parakstīt un apzīmogot (attiecīgā gadījumā).

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

PDF veidlapa


(1)OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

(*)Nav obligāts.

Saglabāt uzmetumu Ielādēt uzmetumu