Skip to main content

[ro] FORMULARUL G. AVIZ DE RETRANSMITERE A CERERII ȘI A ACTULUI CĂTRE AGENȚIA DE PRIMIRE COMPETENTĂ

FORMULARUL G

AVIZ DE RETRANSMITERE A CERERII ȘI A ACTULUI CĂTRE AGENȚIA DE PRIMIRE COMPETENTĂ
(Articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (1))

Articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (JO L 405, 2.12.2020, p. 40.)

Cererea și actul au fost înaintate următoarei agenții de primire, care este competentă teritorial pentru a le notifica sau comunica:

Cererea și actul au fost înaintate următoarei agenții de primire, care este competentă teritorial pentru a le notifica sau comunica:

1. AGENȚIA DE PRIMIRE CORESPUNZĂTOARE

Găsește instanța/autoritatea competentă

1.2. Adresă:

Nu uitați să semnați și să ștampilați (dacă este cazul) formularul după ce l-ați imprimat.

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

Formular PDF


(1)JO L 405, 2.12.2020, p. 40.

(*)Rubrică facultativă.