Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ G. OZNÁMENÍ O PŘEDÁNÍ ŽÁDOSTI A PÍSEMNOSTI PŘÍSLUŠNÉMU PŘIJÍMAJÍCÍMU SUBJEKTU

FORMULÁŘ G (1)

OZNÁMENÍ O PŘEDÁNÍ ŽÁDOSTI A PÍSEMNOSTI PŘÍSLUŠNÉMU PŘIJÍMAJÍCÍMU SUBJEKTU
(čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (1))

čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Žádost a písemnost byly předány níže uvedenému přijímajícímu subjektu, který je místně příslušný k doručení:

Žádost a písemnost byly předány níže uvedenému přijímajícímu subjektu, který je místně příslušný k doručení:

1. PŘÍSLUŠNÝ PŘIJÍMAJÍCÍ SUBJEKT

Vyhledat příslušný soud/orgán

1.2. Adresa:

Formulář po vytištění nezapomeňte podepsat a orazítkovat (je-li razítko k dispozici).

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

Formulář ve formátu PDF


(1)Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1

(*)Nepovinný údaj.

Uložit rozepsané Načíst rozepsané