Skip to main content

[fi] LOMAKE G. ILMOITUS PYYNNÖN JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ EDELLEEN TOIMIVALTAISELLE VASTAANOTTAVALLE VIRANOMAISELLE

LOMAKE G

ILMOITUS PYYNNÖN JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ EDELLEEN TOIMIVALTAISELLE VASTAANOTTAVALLE VIRANOMAISELLE
(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (1) (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 4 kohta))

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 4 kohta) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Pyyntö ja asiakirja on lähetetty edelleen seuraavalle vastaanottavalle viranomaiselle, joka on alueellisesti toimivaltainen antamaan asiakirjan tiedoksi:

Pyyntö ja asiakirja on lähetetty edelleen seuraavalle vastaanottavalle viranomaiselle, joka on alueellisesti toimivaltainen antamaan asiakirjan tiedoksi:

1. TOIMIVALTAINEN VASTAANOTTAVA VIRANOMAINEN

Hae toimivaltainen tuomioistuin/viranomainen

1.2. Osoite:

Muista allekirjoittaa ja (tarvittaessa) leimata tulostettu lomake.

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

PDF-lomake


(1) EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40

(*)Vapaaehtoinen.

Tallenna lomakkeen luonnos Lataa luonnos