Skip to main content

[da] FORMULAR G. MEDDELELSE OM VIDERESENDELSE AF ANMODNING OG DOKUMENT TIL DEN STEDLIGT KOMPETENTE MODTAGENDE INSTANS

FORMULAR G (1)

MEDDELELSE OM VIDERESENDELSE AF ANMODNING OG DOKUMENT TIL DEN STEDLIGT KOMPETENTE MODTAGENDE INSTANS
(artikel 10, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (1))

artikel 10, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

Anmodningen og dokumentet er sendt videre til nedennævnte modtagende instans, som har den stedlige kompetence til at foretage forkyndelsen:

Anmodningen og dokumentet er sendt videre til nedennævnte modtagende instans, som har den stedlige kompetence til at foretage forkyndelsen:

1. STEDLIGT KOMPETENT MODTAGENDE INSTANS

Find en kompetent domstol/myndighed

1.2. Adresse:

Husk venligst at underskrive og stemple (om muligt) denne formular, når den er printet ud.

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

PDF-format


(1)EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1

(*)Valgfrit.

Gem udkast Upload udkast