Skip to main content

[pl] FORMULARZ G. ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU WNIOSKU I DOKUMENTU WŁAŚCIWEJ JEDNOSTCE PRZYJMUJĄCEJ

FORMULARZ G (1)

ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU WNIOSKU I DOKUMENTU WŁAŚCIWEJ JEDNOSTCE PRZYJMUJĄCEJ
(art. 10 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów” (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)) (1))

art. 10 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)

Wniosek i dokument zostały przekazane następującej jednostce przyjmującej, która ma właściwość miejscową do jego doręczenia:

Wniosek i dokument zostały przekazane następującej jednostce przyjmującej, która ma właściwość miejscową do jego doręczenia:

1. WŁAŚCIWA JEDNOSTKA PRZYJMUJĄCA

Znajdź właściwy sąd/organ

1.2. Adres:

Proszę pamiętać o podpisaniu i ostemplowaniu (jeżeli jest taka możliwość) niniejszego formularza po jego wydrukowaniu.

Podpis lub pieczęć albo podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna:

Wersja PDF


(1)Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1

(*)Punkt nieobowiązkowy.

Zapisz wersję roboczą Załaduj wersję roboczą