Skip to main content

[mt] FORMOLA G. AVVIŻ TA’ RITRAŻMISSJONI TAT-TALBA U D-DOKUMENT LILL-AĠENZIJA RIĊEVENTI ADATTA

FORMOLA G (1)

AVVIŻ TA’ RITRAŻMISSJONI TAT-TALBA U D-DOKUMENT LILL-AĠENZIJA RIĊEVENTI ADATTA
(Artikolu 10(4) tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (1))

Artikolu 10(4) tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (ĠU 405, 2.12.2020, p. 40.)

It-talba u d-dokument intbagħtu lill-aġenzija riċeventi li ġejja, li għandha l-ġuriżdizzjoni territorjali biex teżegwixxi n-notifika:

It-talba u d-dokument intbagħtu lill-aġenzija riċeventi li ġejja, li għandha l-ġuriżdizzjoni territorjali biex teżegwixxi n-notifika:

1. AĠENZIJA RIĊEVENTI ADATTA

Sib qorti/awtorità kompetenti

1.2. Indirizz:

Jekk jogħġbok tinsiex tiffirma u tittimbra (jekk disponibbli) din il-formola wara li tiġi stampata.

Firma u/jew timbru jew firma elettronika u/jew siġill elettroniku:

Formola fil-format PDF


(1)ĠU 405, 2.12.2020, p. 40

(*)Dan il-punt mhux obbligatorju.

Issejvja l-abbozz Illowdja l-abbozz