Skip to main content

[sv] FORMULÄR F. MEDDELANDE OM ÅTERSÄNDANDE AV FRAMSTÄLLNING OCH HANDLING

FORMULÄR F (1)

MEDDELANDE OM ÅTERSÄNDANDE AV FRAMSTÄLLNING OCH HANDLING
(artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (1))

artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Framställningen och handlingen måste återsändas genast efter mottagandet.

Framställningen och handlingen måste återsändas genast efter mottagandet.

1. ORSAK TILL ÅTERSÄNDANDE:

1.1. Framställningen ligger uppenbart utanför förordningens tillämpningsområde:

1.2. De formella kraven har inte uppfyllts och därför är delgivning omöjlig:

Kom ihåg att underteckna formuläret och stämpla det (om tillgänglig) så snart du har skrivit ut det

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

pdf-formulär


(1)EUT L 405, 2.12.2020, s. 1

Spara utkast Hämta utkast