Skip to main content

[fi] LOMAKE F. ILMOITUS PYYNNÖN JA ASIAKIRJAN PALAUTTAMISESTA

LOMAKE F

ILMOITUS PYYNNÖN JA ASIAKIRJAN PALAUTTAMISESTA
(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (1) (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 3 kohta))

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 3 kohta) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Pyyntö ja asiakirja on palautettava heti niiden vastaanottamisen jälkeen.

Pyyntö ja asiakirja on palautettava heti niiden vastaanottamisen jälkeen.

1. PALAUTTAMISEN SYY:

1.1. Pyyntö ei selvästi kuulu asetuksen soveltamisalaan:

1.2. Asiakirjaa ei voida antaa tiedoksi, koska muotovaatimuksia ei ole noudatettu:

Muista allekirjoittaa ja (tarvittaessa) leimata tulostettu lomake.

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

PDF-lomake


(1) EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

Tallenna lomakkeen luonnos Lataa luonnos