Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ F. OZNÁMENÍ O VRÁCENÍ ŽÁDOSTI A PÍSEMNOSTI

FORMULÁŘ F (1)

OZNÁMENÍ O VRÁCENÍ ŽÁDOSTI A PÍSEMNOSTI
(čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (1))

čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Žádost a písemnost musí být po obdržení vráceny.

Žádost a písemnost musí být po obdržení vráceny.

1. DŮVOD VRÁCENÍ

1.1. Žádost zjevně spadá mimo oblast působnosti nařízení

1.2. Doručení není možné vzhledem k nesplnění požadovaných formálních podmínek:

Formulář po vytištění nezapomeňte podepsat a orazítkovat (je-li razítko k dispozici).

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

Formulář ve formátu PDF


(1)Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1

Uložit rozepsané Načíst rozepsané