Skip to main content

[da] FORMULAR F. MEDDELELSE OM RETURNERING AF ANMODNING OG DOKUMENT

FORMULAR F (1)

MEDDELELSE OM RETURNERING AF ANMODNING OG DOKUMENT
(artikel 10, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (1))

artikel 10, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

Anmodningen og dokumentet skal returneres straks efter modtagelsen.

Anmodningen og dokumentet skal returneres straks efter modtagelsen.

1. BEGRUNDELSE:

1.1. Anmodningen falder åbenbart uden for forordningens anvendelsesområde:

1.2. Manglende opfyldelse af de formelle krav gør forkyndelse umulig:

Husk venligst at underskrive og stemple (om muligt) denne formular, når den er printet ud.

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

PDF-format


(1)EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1

Gem udkast Upload udkast