Skip to main content

[lv] F VEIDLAPA. PAZIŅOJUMS PAR LŪGUMA UN DOKUMENTA ATPAKAĻSŪTĪŠANU

F VEIDLAPA (1)

PAZIŅOJUMS PAR LŪGUMA UN DOKUMENTA ATPAKAĻSŪTĪŠANU
(10. panta 3. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (1))

10. panta 3. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 40.)

Lūgums un dokuments pēc saņemšanas ir jāsūta atpakaļ.

Lūgums un dokuments pēc saņemšanas ir jāsūta atpakaļ.

1. ATPAKAĻSŪTĪŠANAS IEMESLS:

1.1. Lūgums acīm redzami neattiecas uz šīs regulas darbības jomu:

1.2. Dokumentu nevar izsniegt prasīto formālo nosacījumu pārkāpuma dēļ:

Neaizmirstiet pēc izdrukāšanas šo veidlapu parakstīt un apzīmogot (attiecīgā gadījumā).

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

PDF veidlapa


(1)OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

Saglabāt uzmetumu Ielādēt uzmetumu