Skip to main content

[pl] FORMULARZ F. ZAWIADOMIENIE O ZWROCIE WNIOSKU I DOKUMENTU

FORMULARZ F (1)

ZAWIADOMIENIE O ZWROCIE WNIOSKU I DOKUMENTU
(art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów” (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.) (1))

art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)

Wniosek i dokument należy zwrócić za potwierdzeniem odbioru.

Wniosek i dokument należy zwrócić za potwierdzeniem odbioru.

1. POWÓD ZWROTU:

1.1. Wniosek w sposób oczywisty nie wchodzi w zakres stosowania rozporządzenia:

1.2. Doręczenie jest niemożliwe, ponieważ nie spełniono warunków formalnych:

Proszę pamiętać o podpisaniu i ostemplowaniu (jeżeli jest taka możliwość) niniejszego formularza po jego wydrukowaniu.

Podpis lub pieczęć albo podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna:

Wersja PDF


(1)Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1

Zapisz wersję roboczą Załaduj wersję roboczą