Skip to main content

[sl] OBRAZEC F. OBVESTILO O VRAČILU ZAPROSILA IN PISANJA

OBRAZEC F (1)

 

OBVESTILO O VRAČILU ZAPROSILA IN PISANJA
(člen 10(3) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (1))

člen 10(3) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (UL L 405, 2.12.2020, str. 40.)

Zaprosilo in pisanje je treba vrniti takoj po prejemu.

Zaprosilo in pisanje je treba vrniti takoj po prejemu.

1. RAZLOG VRAČILA:

1.1. Zaprosilo je očitno zunaj področja uporabe Uredbe:

1.2. Neizpolnjevanje zahtevanih formalnih pogojev onemogoča vročanje:

Prosimo, ne pozabite podpisati in (če je mogoče) žigosati obrazca, potem ko ste ga natisnili.

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

Format PDF


(1)UL L 405, 2.12.2020, str. 40

Shrani osnutek Naloži osnutek