Skip to main content

[ro] FORMULARUL F. AVIZ DE RETURNARE A CERERII ȘI A ACTULUI

FORMULARUL F

AVIZ DE RETURNARE A CERERII ȘI A ACTULUI
(Articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)(1))

Articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)(JO L 405, 2.12.2020, p. 40.)

Cererea și actul trebuie returnate la primire.

Cererea și actul trebuie returnate la primire.

1. MOTIVUL RETURNĂRII:

1.1. În mod vădit cererea nu face parte din domeniul de aplicare al regulamentului:

1.2. Nerespectarea cerințelor de formă solicitate face imposibilă notificarea sau comunicarea:

Nu uitați să semnați și să ștampilați (dacă este cazul) formularul după ce l-ați imprimat.

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

Formular PDF


(1)JO L 405, 2.12.2020, p. 40.